Királyházi Turistaház Házirendje

 

Kedves Vendégeink!

 

Az ÉLET tele van szabályokkal, amelyeket azért hoztak, hogy pl. mindenki számára biztosítva legyen az ŐT megillető nyugalom. Ezért kérjük, az alábbi sorokat maradéktalanul tartsák be!

 

 

Vizesblokkok használata:

 • A turistaházban lévő víz, nem ivóvíz, főzésre és szociális vízként használható! Az ivóvíz külön ballonban a földszinten található, takarékoskodjanak vele.
 • A vizesblokkot fokozott figyelemmel használják a csúszásveszély miatt!
 • Takarékos bánásmód a meleg vízzel.
 • Ügyeljenek a tisztaságra és a higiéniára.
 • Fokozottan figyeljenek a közös használatú helyiségekben a személyes tárgyaikra.

 

Környezetünk rendje és tisztasága:

 • Ez a környék az ÖN háza tája egy kis időre! A házat rendben kell tartani! Olyan állapotban kell hagyni, ahogyan ÖNÖK is találni szeretnék!
 • A szemetet és hulladékot az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezzék el.
 • A konyhát minden használat után rendbe kell tenni, a használt eszközöket elmosogatva a helyére kell tenni.
 • A sáros, koszos cipőket a bejáratnál lévő szekrénybe kérjük elhelyezni, a későbbi tisztításukat szabad téren szíveskedjenek elvégezni!
 • A kerti bútorokat csak az udvaron lehet használni, a benti bútorokat nem szabad kivinni!
 • Aki alkoholt fogyaszt, kérjük, kulturáltan és mértékkel tegye!

 

 

TILOS:

 • A turistaház területén nyílt tüzet gyújtani. Csak a kijelölt tűzgyújtó helyen lehet bográcsozni, szalonnát sütni stb.
 • Dohányozni csak az udvaron erre a célra kijelölt helyen szabad.
 • Robbanó és gyúlékony anyagot a turistaház területére behozni.
 • Autómosást végezni.
 • A szennyes ruhát a mosogatóban kimosni.
 • Mások nyugalmának a megzavarása (zene, kiabálás, randalírozás).
 • Étkezni és ételt tárolni a szobákban.
 • Plédet, takarót, szivacsot stb. kivinni az épületből.
 • Háziállatot a házba bevinni!
 • A házat soha sem szabad tárva nyitva hagyni!

 

 

A házban pénzbedobós telefon található, száma: 0627/365-330.

A mobiltelefonok nem működnek a völgyben!

 

Éjszakai csendes pihenő: 22.00 – 6.00 óra között

 

A fogyóeszközökről pl. mosogatószer, tisztítószer, toalett papír, stb. a vendégeknek is kell gondoskodnia.

 

Ha a vendég elmegy az épületből: minden ajtót, ablakot kérünk gondosan bezárni. Az autókat a zárt kapu mögött tárolni.

 

Az épületben több poroltó van elhelyezve. Ennek működését nagyobb csoport esetében legalább 1 fő ismerje. A folyosón kifüggesztett tűzriadó tervet minden vendég köteles megismerni és alkalmazni!

 

Kérjük a gondnoknak leadni az esetlegesen talált tárgyakat! Ne felejtse: ÖN is kerülhet hasonló helyzetbe!

 Az üdülőben maradt tárgyakért és értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

Minden szobában a berendezési tárgyakról leltár van, távozáskor a gondnok ellenőrzi a leltárt, hiányosság megállapítása után az igénybevevőt kártérítési kötelezettség terheli.

 

A MOL Bányász Szakszervezet nem tud felelősséget vállalni a nem rendeltetésszerű használatból fakadó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért. Az épületben és az udvaron okozott minden kárt meg kell téríteni, károkozás esetén a szállást igénybevevő anyagi felelősséget vállal.

 

 

Elveszett kulcs másolata: 1000Ft/db.

 

Elutazás napja:

A turistaházat az elutazás napján 11.00 óráig lehet igénybe venni. Az elutazás előtt 30perccel a gondnokot értesíteni kell!

Addig nem lehet elhagyni a házat, amíg a gondnoknak történő átadás- átvétel meg nem történt!

 

 

A házirend nem azért készült, hogy korlátozzon. Csupán azt szeretnénk, ha a turistaházat a vendégek értelmes módon használnák ki és még sokan élvezhetnék.

Köszönjük az együttműködést és a megértést! Nagyon kellemes pihenést kívánunk!

 

 

Budapest, 2017. február 23.

MOL Bányász Szakszervezet